Motocross – en spennende sport

I motocross konkurreres det på baner med jord, sand eller grus som underlag. Hvert løp kjøres vanligvis over to heat. Inntil 30 personer kan kjøre i samme løp. Hver bane starter med en 100 meter lang rettstrekning, før det kommer en sving. Ellers består banene av svinger, hopp og vaskebrett, slik at farten dempes.

I Norge kjøres motocross på godkjente baner, under kontroll av en klubb som er med i NMF. Man må ha lisens for å kjøre motocross, men nybegynnere kan løse nybegynnerlisens når de kommer til en godkjent bane. Før man kan trene eller konkurrere, må man gå et lisenskurs. Kurset består av 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk. Motocross omfatter også Supercross, supermotard og freestyle motocross (FMX).

Motocrossbanene kan ha hopp som er fra 1 meter til 40 meter. De høyeste hoppene finner man innen freestyle motocross, der utøverne også skal gjøre triks i lufta.

Når man konkurrerer i motocross, er sporvalget veldig viktig. Det kan avgjøre hvilken plass du havner på. Man kan tape mange sekunder på å velge feil spor, og det er vanskelig å ta igjen den tapte tiden andre steder på banen. Motocross er fysisk krevende. Man må ha god kondisjon og sterke muskler i hele kroppen.